Mükerrer Ne Demek ve Mükerrer Ödeme, İmza, Vergi Nedir?
İzonova İzolasyon Polyurea Kaplama

Mükerrer Ne Demek?

Gündem
0
Mükerker

Mükerrer Nedir?

Mükerrer sözcüğünün anlamı ‘tekrarlayan, yineleyen‘ dir. Hayatımızda, günlük konuşma dilimizde çok sık rastlamasak da hukuki birçok terimin içinde mükerrer sözcüğüyle karşılaşırız. Örneğin; Mükerrer ödeme, oy, imza, vergi, sigorta ve iskonto gibi. Kısaca Mükerrer Nedir; Tekrar eden, süreklilik

Mükerrer Ödeme Nedir?

Çifte ödeme, yineleyen ödeme, art arda vuku bulan ödeme anlamına gelir. Bir ödemenin aynı anda hem otomatik ödeme talimatlı banka hesabından hem de bireyin bizzat kendisinden tahsil edilmesi mükerrer ödeme durumuna bir örnektir. Bu gibi durumlarda ödenmesi icap eden miktar ilgili tarafa yatırılmış ya da ödenmiş olup bu ödemelerden birinin iadesi söz konusudur. Bir ödemenin herhangi bir bankadan yapılıp ödemenin gerçekleştirildiğinin unutulması sonucu aynı ödemenin bir başka bankaya daha yapılması da bir örnektir.  İkinci ödemenin yapıldığını kanıtlar nitelikteki belge ile, mükerrer yapılan ödeme miktarının iadesi mümkün olur.

Mükerrer İmza Nedir?

Tekrar olunan, art arda vuku bulan, kurallara uygun olmayan biçimde yinelenen imza işlemine mükerrer imza adı verilir. Son dönemlerde siyasetçilerin adı, mükerrer oy ve imza kullanıp kullandırdıkları iddialarıyla gündeme geliyor. Bireylerin, halkın iradesine hakaret niteliğinde ağır suçlar olmakla beraber, kanıtlandıkları takdirde yasal olarak gerekli işlemlerin başlatılabileceği ağır suçlardır.

Mükerrer Vergi Nedir?

Bir malın veya hizmetin birden fazla devlet ya da kurum tarafından vergilendirilmesine mükerrer vergi adı verilir. Bu tarz vergilendirmeler, vergi denge ve adaletini bozar nitelikte, aynı zamanda da modern çağın vergilendirme ilkeleriyle kesinlikle örtüşmemektedir. Çifte vergilendirmeyi önlemek bakımından, gelirin ikamet ya da kaynak ülkelerden ikisinde birden değil, sadece birinde vergilendirilmesi veya vergi hakkının her iki ülke ya da kurum arasında pay edilmesi büyük önem teşkil eder. Mükerrer vergi, bir vergilendirme hatası olarak değerlendirilebilir. Aynı vergi kanununun geçerli olduğu hallerde vergilendirmenin belirli dönemlerinde söz konusu aynı matrah üzerinden tekrarlayan biçimde vergilendirme yapılması mükerrer vergi örneğidir.

Mükerrer İskonto Nedir?

Öncelikle iskonto kelimesinin ne anlama geldiğine bir bakmak gerekir. Zamanı dolmamış bir senedin faiz ve komisyonunun düşürülmesinin ardından, karşılığından eksik değerine alınarak paraya çevrilmesine ‘iskonto’ adı verilir. Mükerrer iskontonun anlamına bakacak olursak, diyelim ki ortada ticari bir senet var ve bu senet bir banka tarafından iskonto edilmiş bulunuyor. Bu bankanın kendi iskonto etmiş olduğu senedi bir başka bankaya iskonto ettirmesine ‘mükerrer iskonto’ adı verilir. Yani, iskontoya uğramış ticari bir senedin başka bir banka tarafından yeniden kırdırılmasına mükerrer iskonto diyoruz. Mükerrer iskontonun bir diğer adı da ‘reeskont’tur. Aynı zamanda yinelenen, tekrarlanan indirim anlamında da kullanılabilir.

Mükerrer Sigorta Nedir?

Sigorta şirketlerinin bazı riskleri tek başlarına yüklenerek sigortalama yapmaları mali açıdan pek mümkün değildir. Bu nedenle bu sigorta şirketleri, üstlendikleri risklerin bir kısmını ülke sınırları dahilinde yer alan veya ülke dışında bulunan diğer sigorta şirketlerine devrederler. Bu işleme mükerrer sigorta adı verilir. Saklama payları, bazı mali ölçüler göz önünde bulundurularak branş esasıyla belirlenir.

Bu saklama payları, sedan şirketlerin risk oranı üzerindeki sorumluluğunu gösterir. Sorumluluğu aşan noktalarda ise bu kısımlar çeşitli anlaşmalarla reasürans şirketlerine devredilmektedir. Mükerrer sigorta aynı zamanda, zaten sigortalanmış olan herhangi bir şeyin ikinci kez başka bir yere daha sigortalatılması olayıdır. Burada, malı sigorta edilen kişi için muhatap asıl sigortacıdır. Asıl sigortacının malı sigorta ettirdiği diğer sigortacı, mal sahibinin muhatabı değildir.

Tepkiler

3
4
1
2
0
2

Yorumlar

“Mükerrer Ne Demek?” için 4 cevap

 1. Mükerrer dedi ki:

  Detaylı ve akıcı bilgi için teşekkür ederim.

 2. Mükerrer ziyaretçi dedi ki:

  Mükerrer nedir ne değildir detaylı bilgi verdiğiniz için teşekkür ederim.

 3. İzmirli dedi ki:

  Vermiş olduğunuz bu değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim.

 4. Erdem dedi ki:

  Mükerrer hakkında verdiğiniz bilgi için teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir