Bilim

Mitoloji Nedir ve Özellikleri

mitoloji

Mitoloji Nedir?

Mitoloji nedir ve özellikleri dediğimizde bunu en iyi şu şekilde açıklaya biliriz; Mitoloji, soylu ve özel kahramanları, tanrıları veya doğaüstü unsurları konu edinen anlatım ve çalışmaların tümüdür. Kısaca, efsanevi olaylardır dersek yanlış söylemiş olmayız. İlk olarak Yunanca dilinde kullanılan mitoloji kelimesi, Eski Yunan’da geçmiş zamanda söylenen sözlerin tekrar edilmesi anlamıyla kullanılıyordu. Ancak daha sonra doğu dilleri ile efsane anlamı ile bütünleşti. Batı dillerinde ise mitoloji, mit anlamını kazandı. Aynı zamanda mit biçimleri kendi içerisinde üç türe ayrılır. Kozmogonik efsaneler, etiyolojik mitler ve tarihsel mitler. Mitoloji nedir açıkladıktan sonra mitolojinin özelliklerine göz atalım.

Mitolojinin Özellikleri Nelerdir?

Mitolojiler oldukça uyumlu düzenler içerisinde üretilen ve çoğu zaman geleneksel sözlü aktarı yolu ile halk ozanları veya rahipler tarafından yayılarak canlılıklarını korurlar. Bulundukları toplumun, yaşam biçimleri ile doğrudan bağlantılı olan mitler hüküm sürenler tarafından da onaylanırlar. Mitolojik olguların en büyük gücü ise, ortaya çıktıkları toplumun çoğunluğu tarafından kabul edilmesidir. Öte yandan mitoloji, salt mitolojik durumlar ile ilgilenir. Paradigma kaymaları sonucu mitler, pragmatik bir anlam edinebilirler. Hristiyanlığın yükseldiği dönemlerde, pagan mitolojisi nesnelerinin Hristiyan kültürü ile birleşmesi bu duruma en iyi örneklerden biri olabilir. Mitoloji nedir ve özelliklerini öğrendik sonrasında mitler nasıl oluşur?

mitoloji-nedir

Mitler Nasıl Oluşur?

Her kültür kendi içindeki kahramanlarını, dinleri ve benzer unsurları içeren özeliklerini anlatan kendi mitlerini zaman içerisinde geliştirmişlerdir. Mitolojik öğeler çoğu zaman sembolik anlamlar içerir ve bu özelliklerini son derece geniş bir zaman içerisinde korurlar. Mitlerin toplam bütünü, mitos ismi ile adlandırılır. Mitosların bütününe ise mitoi denmektedir. Mitler diğer bir görüşe göre ise, toplumların var olma, kendilerine yeni kaynaklar oluşturma ihtiyaçlarını karşılayan ve siyasi önderler tarafından teşvik edilip oluşturulan kanaatler olarak tanımlanmaktadır.

Gerçekliğin Yazarı Olarak Mitoloji

İnsan doğasının, tarihinin, yaşamının ve onu çevreleyen her şeyin önünde, kendi anlamlarını ve kendi gerçekliklerini yaratan mitolojik unsurlar, gerçekliğin kendisi halini alabilirler. Mitler, tarihsel yönleri ve imgeleri ile efsaneler aracılığı ile öznel bir gerçeklik oluşturur ve bu efsaneler çoğunlukla kabul görür.

Mitolojinin Çağdaşlaşması

Mitolojik öğeler günümüzde farklı alanlarda kullanılıyorlar. Film ve kitaplar, son derece güçlü mitolojik unsurları içerisinde barındırırlar. Mitik temalar içeren yapımlar, mitolojinin de çağdaş kullanımını yaratırlar. Özellikle romanlarda ve fantastik filmlerde kullanılan mitolojik öğeler mitoloji sayılamazlar ancak, bu durum mitolojinin günümüz dünyasındaki biçimini açıklamak adına kullanılır.

mitoloji-ozellikleri

Mitlerin Fonksiyonları

Mitolojik öğeler, birbirlerini doğrulayan çeşitli unsurlar ile ortaya çıkarlar. Rol model davranış unsurları yaratan mitlerde tanrılar, emir ve yasakları belirler. Kahramanlar ise doğru ve iyi davranışı öğütleyen kişilerdir. Bu yönü ile mitoloji yalnızca geçmişten günümüze uzanan efsaneler bütünü olmaktan çıkarak, canlılığını koruyan ve toplum davranışını etkileyen unsurlar olarak göz önüne gelirler. Efsaneler yani mitler, bir diğer yönü ile ise, dünyayı ve onun içerisinde barındırdığı unsurları açıklamayı veya sosyal olguları toplumun lehine haklı çıkarmayı da amaç edinir.

Mitoloji nedir ve özellikleri nelerdir, Mit nedir nasıl oluşur gibi soruların cevabını bu yazımızda sizlerle paylaştık. Bilimle ilgili diğer yazılarımıza bilim kategorisinde veya aşağıdaki bağlantılardan inceleye bilirsiniz.