İş Dünyası

İnovasyon Nedir ve Önemi Neden Büyüktür?

İnovasyon

İnovasyon Nedir: İnovasyon kültürel, toplumsal ve idari ortamlarda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlaması anlamına gelir.

Kelime Anlamı: Türkçede yenilik ve yenileme gibi sözcüklerle karşılanmaya çalışılsa bile aslında tek bir kelime ile ifade edilemeyecek kadar geniş bir anlama sahiptir.

İnovasyon kelimesi aslında bilim ve teknolojinin toplum ve ekonomiye yarar sağlayacak şekilde katkıda bulunacak yenilenme sürecidir. Ticari ve yaratıcılığın ustalıkla birleşmesi geleceğin yaratılması ve sürdürülmesidir.

İnovasyonun Önemi

Günümüzde hem ulusal ekonomi hem de işletmeler için vazgeçilemez bir enerji kaynağı haline gelmiştir. Ulusal ve bölgesel ekonomiler için devam edecek olan ekonomik büyümelerin toplum için kalkınma ve refah düzeyinin, hem işletmelerde hem de gelişmekte olan ulusal ekonomilerde rekabet ortamının temel dinamiği haline gelmiştir.

İnovasyon Süreci

Bu süreç üç başlık halinde karşımıza çıkmaktadır. Bunları sıralaması şöyledir.

Doğrusal süreçler

Bilim ve teknoloji odaklı işleyiş sürecidir. Gelen taleplere yönelik yaklaşımdır. Yeniliği bilim ve teknolojiye iten Yaklaşım biçimi olarak bilinir. Müşterilerden gelen ihtiyaç talebine dayanan bu yaklaşım müşteri ile kurulacak olan ilişki sayesinde gelecek her türlü yeni fikir ve bu fikirle birlikte yeni üretimi de desteklemektedir.

Etkileşimli İnovasyon Süreci Modeli

Bu süreç ise yeniliğin nasıl oluştuğundan çok yeniliğin itici ve çekici gücü üzerine kurgulanmış olan süreçtir. Birbiri ardına takip eden, farklı hizmetleri için üretilmiş ve farklı adımlara ayırabilen bir süreç olmaması ile birlikte, daha çok birbirine bağlı aşamalardan oluşan bir bütün halinde izlenen bir süreçtir.

Bütünleşik İnovasyon Süreci Modeli

Bu inovasyon modeli pazarlama ve Ar-Ge faaliyetleri arasında ayrılamaz ve kuvvetli bir bağ olduğunu ön görmektedir. Bu inovasyon süreç modelini Japonlar 1990’lı yıllarda batılı rakipleri karşısında başarılı sonuçları elde ederken ve daha sonrasında da hızla gelişen ekonomilerinde kullandıkları inovasyon sürecidir.

İnovasyon Ürünleri

Hayatı kolaylaştıracak var olan problemleri çözecek akılcı ve yaratıcı çözümler ve buluşlardır. Bu buluşlar basit günlük hayatımızda sürekli olarak kullandığımız her şey yaratıcı bir fikir ile tasarlanan her şey olabilir. Bazen bir bardak bazen ise bir bez parçası ile yaratıcı fikirler inovasyon ürünlerine katkı sağlayabilmektedir.

İnovasyon Ürünleri Ve Yaratıcılık

Günümüzde inovasyon ile birlikte günlük yaşantımızda değişim daha da fazla gün yüzüne çıkmıştır. Gelişen Teknoloji ve ekonomide inovasyon sayesinde büyük oranda ilerlemeler sağlanmış olup, değişim göstermiştir. Yeni fikirler ürüne dönüştürülmekte ve bunların oluşumu sırasında kişinin inovatif düşünme yeteneğine duyulan ihtiyacı daha da artırmaktadır. Bu düşünceleri insanları inovasyonlar birlikte kişilerin daha önce fark edemedikleri inovatif düşünce yeteneğini de ortaya çıkartmaktadır.

Bu düşüncelerin ortaya çıkışında ise insanlar artık her şeyi daha faklı görerek gözlemlerini daha detaycı bir şekilde yapmaktadır. Yaptıkları gözlemler sayesinde yaratıcı olabilmek ve sorgulama yetenekleri de ön plana çıkması ile birlikte sürekli fikir üretmek başarısızlıklardan ders çıkartmak ve iletişim yeteneklerini de ön plana çıkartmaktadır.

İnovasyon ürünleri tamamı ile kişinin hayal gücü ve düşünce yapısı sonucunda ortaya çıkan ürünler olarak bilinir. Günlük hayatta hemen her gün herkesin kullandığı ihtiyaç ürünlerinden amacı dışında kullanılabilecek farklı ürünler geliştirmektedir. Bu yaratıcılıkları sayesinde ekonomiler ve yeni nesil inovatif düşüncelerden olumlu yönde nasibini almaktadır.

İnovasyon işletmelerin rekabetlerini ve dünya pazarındaki yerini koruyabilmeleri için sürekli olarak inovatif düşünceler ile geliştirdikleri teknolojilerini kullanıcıların beğenisine sunarak pazar payından alması gereken kazancı bu şekilde sağlamaktadırlar. Yani eskisi gibi işletmeler ve ulusal ekonomiler sabit şekilde duran ekonomilerini bu düşünce yapısı ve inovasyon sayesinde dalgalandırarak hızla yükseltmiştir ve hem işletmenin hem de ulusal ekonomilerin yeni gözdesi olmuştur.